Zajecia z języka niemieckiego dobiegły końca

asos_logo

   Z końcem sierpniu tego roku zakończyły się zajęcia z języka niemieckiego w ramach sekcji językowej – „Komunikuję Się”.

   W zajęciach brało udział 20 seniorów z terenu Gminy Płużnica w ramach projektu „Organizacja cyklu szkoleń, warsztatów i imprez integracyjnych pod nazwą „Żyję aktywnie i twórczo – Uniwersytet Trzeciego Wieku” w gminie Płużnica.

   30 sto godzinna nauka języka niemieckiego miała na celu naukę od podstaw ze szczególnym nastawieniem na konwersacje oraz dodatkowe zdobycie umiejętności komunikowania się w języku niemieckim.

   Projekt Organizacja cyklu szkoleń, warsztatów i imprez integracyjnych pod nazwą „Żyję aktywnie i twórczo – Uniwersytet III Wieku” współfinanowany jest ze środków Unii Europejskiej, w zakresie operacji Małe Projekty w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju obętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
loga
n3 n2 n1

Komentarze zablokowane.