O Projekcie

   Projekt „Aktywny Senior – Mobilny Uniwersytet III Wieku”  realizowany będzie na obszarze wiejskim w gminie Płużnica w woj. kujawsko – pomorskim. Projekt skierowany jest do grupy 40 osób starszych 60+ z terenu gminy Płużnica.

   Głównym celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 60 + dla godnego starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Cel główny osiągniemy przez realizację różnorodnych warsztatów, wyjazdów edukacyjno-integracyjnych prowadzonych w ramach projektu oraz poprzez spotkanie integracyjne na Gminnym Dniu Seniora. Zajęcia będą realizowane w 4 grupach po 10 osób (łącznie 40 osób) w 4 lokalizacjach – Błędowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska i Płużnica.

   Projekt jest kontynuacją rozpoczętego w roku 2010 wieloletniego programy realizowanego w gminie dla osób starszych.